Trang nhất » Tin Tức » Thông báo - Lịch họp

This is an example of a HTML caption with a link.
 

PHÓNG SỰ VỀ TRƯỜNG

                                                         
 

Video Album ảnh (1993-2018)

                                                         
 

Kế hoạch tuần thực hiện từ 19/8 đến 24/8.

Thứ hai - 19/08/2019 10:56
Kế hoạch tuần thực hiện từ 19/8 đến 24/8
B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1
(Từ ngày 19.8.2019  đến hết ngày 24.9/2019)
 
        I. TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, PHẨM CHẤT  ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
        - Đội ngũ cán bộ, GV, NV trong nhà trường có tư tưởng, phẩm chất, đạo đức tốt.
        - Chủ động, nhiệt tình trong công  việc được giao và xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng nền  nếp kỷ  cương.
        - Đảm bảo tốt duy trì kỷ cương trường học, tuyên truyền  để cán bộ công chức thực hiện  tốt nhiệm vụ và cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội.
        II. CHUYÊN MÔN
       Chủ đề: “Vì học sinh thân yêu”; xây dựng “trường học kỷ cương - văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”.
       *Lĩnh vực tạo chuyển biến:
       "Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ;
        xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch giáo dục nhà trường".
        * Các hoạt động của nhà trường:
        - Học sinh tự trường ngày 19.8.2019.
        -  Hoạt động tuần sinh hoạt tập thể theo kế hoạch( Đối với lớp 6 xây dựng thời khóa biểu hướng dẫn cho học sinh làm quen với pp học tất cả các môn).
        - Tổ chức thi lại và hoàn thành xét lên lớp cho học sinh các lớp 6,7,8 của năm học 2018-2019.
        - Các TCM  tiếp tục chỉ đạo rà soát kế hoạch giáo dục các môn,PHT Nguyễn Ngọc Lan tổng hợp.
        - Chuẩn bị các  hồ sơ  cho công tác thẩm định kế hoạch giáo dục nhà trường.
        -  Phân công nhiệm vụ lần 1.
        - Tập huấn CNTT cấp trường, khai thác sử dụng các phần mềm tiện ích trong kiểm tra, đánh giá học sinh.
        II. CHỦ NHIỆM
        - Kiện toàn tổ chủ nhiệm, xây dựng kế hoạt động của tổ chủ nhiệm.
        -  Kiện toàn hội đồng tự quản các lớp.
        - Học sinh lớp 6 học nội quy của nhà trường, truyền thống nhà trường.
        - Các lớp xây dựng nội quy lớp học, trang trí lớp học theo hướng đổi mới gắn với lĩnh vực ngoại ngữ, tin học, GD S Tem.
        - GVCN đôn đốc nhắc nhở học  sinh để thực hiện tốt các  nhiệm vụ được giao.
        - Kiểm tra sự chuần bị đồ dung học tập, sách giáo khoa,tài liệu học tậpcủa học sinh.
        -Tăng cường nhắc nhở học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân,trang phục và đặc biệt là kỷ luật phát ngôn, thực hiện các quy định của trường, lớp.
        - Ký cam kết về việc chấp hành an toàn giao thông, các nội quy trường lớp, tuyên truyền về việc xây dựng môi trường vệ sinh và xử lý rác thải tại các khu dân cư để góp phần thực hiện mục tiêu chung xây dựng đô thị văn minh, tuyến phố kiểu mẫu.
        -  Tăng cường phát huy hoạt động tự quản hướng dẫn học sinh chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng.
        III. VIỆC KHÁC
        - Công tác Phổ cập: Tiếp tục rút kinh nghiệm để chỉ đạo  hoàn thành thống kê đảm bảo chính xác để đảm bảo số liệu  cho xây dựng kế  hoạch phát triển sự nghiệp năm 2020-2021.
        - Họp BGH mở rộng, tổ tư vấn  duyệt chương trình khai giảng( Sẽ có thông báo sau).
        - Họp ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường thống nhất về công tác xã hội hóa giáo dục để thực hiện góp phần vào đẩy mạnh các hoạt động chung.
        V. HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
        - Công đoàn: Đảm bảo các chế độ chính sách cho  đội ngũ.
        - Đoàn đội kết hợp để  ổn định các hoạt động đầu năm, tuần sinh hoạt tập thể. Tổng phụ trách đội tham mưu  chương trình Đoàn thanh niên kết hợp cùng Đội tiếp tục chỉ đạo tập luyện cho học sinh dịp khai giảng năm học mới: Găn với chủ đề, đổi mới, thân thiện, sang tạo và hội  nhập.
        - Duy trì kết kết hợp GVCN, GVBM. Đoàn TN, Đội để  đưa nền nếp  của học sinh vào ổn định.
        VI. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG VỆ SINH
        * Công tác lao động vệ sinh:
         - Ban lao động chủ động thống nhất cùng tổng phụ trách để chỉ đạo tốt công tác lao động vệ sinh trường, lớp đảm bảo khuôn viên  nhà trường, chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới.
         - Đôn đốc kiểm tra công tác vệ sinh chỉnh trang trường lớp.
         - Chỉnh trang tổng quan trường lớp, vệ sinh trường lớp để đảm bảo các điều kiện tốt cho năm học mới.
         VIII. SÁCH, THIẾT BỊ , THƯ  VIỆN TRƯỜNG HỌC
         Sách – thiết bị- phòng học bộ môn: Sắp xếp, chỉnh trang gắn với mục tiêu xây dựng thư viện tiên tiến.  
         IX.  HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG
         -  Thực hiện theo nhiệm vụ đảm nhận của các vị trí việc làm.Đảm bảo các chế độ chính sách cho học sinh, cán bộ, GV, nhân viên.
         - Đảm bảo an toàn, an ninh trong trường học.
         - Kế toán+ Quỹ: Tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo ngân sách  tổ chức cho các hoạt động của nhà trường, các điều kiện về VPP và sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới.
         -Tổ văn phòng duyệt kế hoạch của từng cá nhân.
         Y TẾ TRƯỜNG HỌC
         -  Triển khai kế hoạch thực hiện tốt công tác  y tế trường học.
TRƯỜNG THCS NGÔ VĂN SỞ THÔNG BÁO
LỊCH HOẠT ĐỘNG(  Từ ngày 19.8.2019 đến 24.8.2019)
 
 

Ngày / tháng Nội dung công việc Người thực hiện Người phụ trách Điều chỉnh bổ sung
 
 Thứ hai
19.8.2019
* Sáng:
- Học sinh tựu trường.
- Chuẩn bị điều kiện Thi Lại.
- Hoạt động tuyên truyền về ngày 19.8.2019.
 
 
-CBQL, GV, NV, HS
Hiệu trưởng
 Các PHT theo phân công .
 
 
* Chiều
- Gv điều chỉnh kế hoạch GD sau khi tổ trưởng nghiệm thu.
- Sửa chữa cơ sở vật chất.
- Thi lại theo kế hoạch.
CBQL, GV, NV
- Học sinh thi lại.
Hiệu trưởng
 Các PHT theo phân công .
 
 
 
Thứ   Ba
20.8.2019
* Sáng:
- Học sinh lớp6, 7,8,9 lao động theo phân công, trang trí lớp học.
- Học sinh thi lại.
- Chấm thi lại.
- Học sinh luyện tập cho hoạt động tập thể.
- Hoàn thiện kế hoạch giáo dục và chuẩn bị các hồ sơ cho việc thẩm định.
- Học sinh lớp 6  Học nội quy nhà trường.
 CB GVCN, các  bộ phận được giao Hiệu trưởng
 Các PHT, bộ phận theo phân công .
 
 
* Chiều
- Sửa chữa cơ sở vật chất.
- Thi lại , chấm thi theo kế hoạch.
- Tập luyện cho MC, văn nghệ.
CB,GV, NV
Các  bộ phận được giao
Hiệu trưởng
 Các PHT, bộ phận theo phân công .
 
 
Thứ  Tư
21.8.2019
* Sáng:
- Học sinh lớp 6  Học nội quy nhà trường, học làm quen với pp học các môn.
- Các lớp tổng vệ sinh chỉnh trang trường lớp, lao động vệ sinh chăm sóc hoa cây cảnh, trường lớp.
- Hoàn thành điều chỉnh bộ kế hoạch phục vụ cho dạy học năm học 2019-2020. PHT hoàn thiện kế hoạch phục vụ công tác thẩm định của SGD.
CB GVCN, các  bộ phận được giao.
- HS
Hiệu trưởng
 Các PHT, bộ phận theo phân công .
 
 
* Chiều
- Sửa chữa cơ sở vật chất.
- Thi lại , chấm thi theo kế hoạch.
- Tập luyện cho MC, văn nghệ.
CB các  bộ phận được giao.
HS trong thành phần.
Hiệu trưởng
 Các PHT, bộ phận theo phân công .
 
 
Thứ Năm
22.8.2019
* Sáng:
- Học sinh lớp 6   học làm quyen với các môn học.
- Lao động vệ sinh theo kế hoạch.
- Các lớp xây dựng nội quy, ổn định cơ cấu lớp học, kiểm tra sách giáo khoa đồ dùng học tập.
- Trang trí lớp học  đổi mới, sang tạo, hội nhập.
CB GVCN, các  bộ phận được giao.
HS
Hiệu trưởng
 Các PHT, bộ phận theo phân công .
 
 
Thứ  sáu
23.8.2019
* Sáng:
- Trang trí lớp học  đổi mới, sang tạo, hội nhập.
- Hoàn thiện thu , duyệt giáo án thẩm định chuẩn bị cho thẩm định của SGD.
- Học sinh chép TKB.
- Xét kết quả học sinh thi lại( TP ban giám hiệu mở rộng).
- 10h 30 phút hội ý toàn trường tại VP.
CB GVCN, các  bộ phận được giao.
HS
Hiệu trưởng
 Các PHT, bộ phận theo phân công .
 
 
 Chiều:-Hoàn thiện các điều kiện làm việc với đoàn thẩm định của SGD về xây dựng kế hoạch giáo dục.
 
 CB, GV, NV
-Học sinh nghỉ
   
Thứ  bảy
24.8.2019
- Tham gia làm việc cùng đoàn thẩm định SGD.
- Tập luyện cho hoạt động buổi học đầu tiên.
CB, GV, NV
-Học sinh trong thành phần tập luyện.
   
 
                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

 

global html